Koopcontract Woning- Wat Zet Je Erin?

Iedere koper van een woning heeft wettelijk 3 dagen bedenktijd. Dus na het ondertekenen van het koopcontract kunt u er binnen die termijn er weer vanaf. Dat hoeft dus niet in het contract zelf te staan en u hoeft er geen enkele reden voor op te geven.

Wilt u een langere bedenktijd hebben dan moet u dit wel duidelijk in het koopcontract zetten.

execution only hypotheek

Financieringsvoorbehoud

Belangrijkste om wel in het koopcontract voor een huis te zetten: het financieringsvoorbehoud. Men mag dan wel spreken van een voorlopige koopcontract, u zit er wel degelijk na die bedenktijd van 3 dagen aan vast.

Zet dus in het contract dat de koop van de woning alleen doorgaat indien u de hypotheek met uw bank rond kan krijgen. Een termijn van 2 maanden is raadzaam. Korter kan wel, maar als de bank vertraging heeft, feestdagen of uw hypotheekadviseur is zwanger (niet van u) dan kan dat u al gauw in de problemen brengen.

Dat voorbehoud in het contract zorgt ervoor dat u de koop kan ontbinden indien u de financiering niet rond kan krijgen met uw hypotheekverstrekker.

Gebreken huis

U kunt zich als koper gedwongen voelen snel te handelen waardoor u nog geen inzicht hebt in mogelijke gebreken van het huis. Zet daar ook een voorwaarde in de koopovereenkomst. Indien het huis achterstallig onderhoud, lekkage of verrotte kozijnen blijkt te hebben dan heeft u het recht om de overeenkomst op te zeggen.

Natuurlijk niet bij het minste of geringste gebrek, maar als de kosten van herstel boven de – noem maar iets – 5000 euro uitkomen dat u in dat geval terug kan komen op uw koopbeslissing. Dat bedrag zet u dus ook in het contract.

U kunt er nog meer inzetten om bij nader inzien toch van de koop af te zien zoals de voorwaarde dat u eerst uw eigen huis moet zijn verkocht voordat u over kan gaan tot de koop van het nieuwe huis.

Zelf hypotheek afsluiten? Zie Execution only hypotheek.