Hogere Hypotheek Voor Hogere Inkomens

Vanaf 2016 mogen tweeverdieners een hoger hypotheek krijgen van de banken dan voorheen. Eenverdieners juist wat minder.

Voor tweeverdieners met een hoog inkomen (75.000 euro plus) kan dat betekenen dat ze tot 22.000 euro meer meekrijgen van de hypotheekverstrekker. Voor eenverdieners wordt dat echter een paar duizend euro minder!

Het Nibud (Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft de overheid geadviseerd hoeveel men mag lenen in verhouding tot wat u verdiend. Dit noemt men leencapaciteit.

Het Nibud kijkt naar wat u overhoudt om uw hypotheeklasten te betalen nadat u alle andere kosten betaald hebt. Reden is: men wil voorkomen dat huizenbezitters te hoge hypotheeklasten op zich nemen.

PDF- document van Nos.nl: Zie totaal overzicht wat uw maximale hypotheek is vanaf 2016 en tegen welke hypotheekrente.

Tweeverdieners hogere hypotheek

Tot voor kort vond met dat het tweede inkomen van tweeverdieners minder mocht meetellen. Men dacht dat de kans groot was dat de tweede verdiener in het huishouden in de loop der jaren ineens zou kunnen ophouden met werken door de komst van kinderen.

Tot nog toe was dat inkomen van de tweede persoon daarom maar voor een derde meegeteld bij de berekening van de leencapaciteit. Vanaf 2016 wordt bij de berekening van hoeveel u mag lenen verhoogd naar de helft van dat tweede inkomen. Tweeverdieners kunnen dus meer hypotheek krijgen, vooral merkbaar voor mensen die samen 75.000 euro of meer verdienen.

Eenverdieners minder hypotheek

Minder goed nieuws voor eenverdieners die minder dan 50.000 euro verdienen. De Telegraaf berekende dat iemand met een inkomen van 30.000 euro maar liefst 8% minder hypotheek kan krijgen. In de nieuwe situatie is dat maximaal 127.296 euro.

Dat komt mede doordat het zogenaamde aanrechtsubsidie voor de thuiszittende partner (of liever gezegd: thuis werkende levensgezel) geleidelijk wordt afgeschaft.

Ook door lastenverzwaringen vanaf volgend jaar hebben de hypotheeknemers minder geld over van hun inkomen om aan hun hypotheekaflossing- en rente te besteden. Dus minder leencapaciteit.

Vanaf 2016 kunt u ook maximaal 102% van de waarde van uw woning lenen. Dat wordt verder afgebouwd in 2018 naar 100%. Betekent dat huizenbezitters meer eigen geld moeten meenemen willen ze de financiering van hun huis rond kunnen krijgen.

Goedkoper uit zijn: Hypotheek zonder advies afsluiten is tegenwoordig voor iedereen weggelegd.