Bereidstellingsprovisie – Wat Is Dat?

Soms kan het zijn dat u bereidstellingsprovisie van honderden euro’s aan de hypotheekverstrekker moet betalen.

Dat betaalt u meestal als u de hypotheekrente uit de offerteperiode wil verlengen. Dus u heeft een offerte van de bank gekregen waarin een bepaalde rente wordt genoemd. Meestal is zo’n offerte 2 maanden geldig.

Als de passeerdatum van de hypotheek langer duurt dan die termijn dan moet u meestal extra betalen wilt u de rente die is afgesproken in de offerte behouden voor uw hypotheek.

De bereidstellingsprovisie is overigens fiscaal aftrekbaar. De kosten zijn ongeveer 0,25 % van de hypotheeksom voor iedere maand dat die offerte moet worden verlengd.

Niet iedere bank brengt deze extra kosten in rekening. Sommige geldverstrekkers doen dat automatisch, maar anderen doen dat alleen wanneer de rente in de tussentijd is gestegen.

Home

Hypotheek Ouders en Kinderen – Hoe Zit Dat?

Door de sluiting van verpleeghuizen komt het steeds meer in zwang dat ouders bij hun kinderen gaan inwonen, co-wonen geheten. Maar als ze een hypotheek willen hebben bij een dergelijke samenlevingsvorm stuit dat op problemen.

De bank kent zo’n hypotheekvorm eigenlijk niet. Als je geen partners van elkaar bent dan krijg je vaak nee te horen. En als ze het wel toestaan dan wil men extra zekerheid zoals meer inbreng van eigen geld en een kapitaalverzekering.

Veel hypotheekadviseurs zijn zelfs niet bekend met het fenomeen van co-wonen. Toch lijkt het een kwestie van tijd totdat banken zich ook op die hypotheekvorm gaan richten.

ABN-AMRO en ASR willen echter niet beginnen aan meer dan twee aanvragers voor een hypotheek. De overige banken bekijken dat per geval.

Co-wonen en hypotheek tips

Geadviseerd wordt een dergelijke samenlevingsvorm goed vast te leggen bij de notaris. Denk bijvoorbeeld aan de vraag wat er gebeurt bij het overlijden van 1 van de hypotheeknemers bij het co-wonen.

Of bij echtscheiding? Wat gebeurt er dan met de samenlevingsvorm? Ook een fiscaal jurist kan u antwoord geven op de vraag in hoeverre de hypotheekrente aftrekbaar is van de belasting.

Aow niet gekort

Nu wordt u nog niet gekort op uw aow indien u gaat samenwonen met uw kind. Deze wet die bekend staat als de Mantelzorgboete is uitgesteld tot 2018.

Overigens kunt u als ouders uw kind natuurlijk wel helpen bij het verkrijgen van een hypotheek. Dat kan door borg te staan, geld te lenen tegen een redelijke rente of door een schenking.

Hypotheek zonder advies bespaart u duizenden euro’s. Zie execution only hypotheek.

Huizen Kopen Tip – Koop Niet In A’dam

In Amsterdam wordt al gemiddeld 30% boven de vraagprijs geboden voor een koophuis. De huizenmarkt raakt volgens makelaars ter plaatse oververhit. Dat betekent dat je er teveel voor betaald.

De reden: de lage hypotheekrente en de hoge huren in de gewilde huizengebieden. Ook de krapte bij koopwoningen jaagt de prijs omhoog. Hoogopgeleide mensen die vaak goed verdienen of het uitzicht hierop hebben willen maar wat graag dicht bij de binnenstad wonen.

Huizenprijzen 11% gestegen

In A’dam zijn de huizenprijzen met 11% het afgelopen jaar gestegen. Niet verwonderlijk als je weet dat slechts 30% uit koophuizen bestaat en de gemiddelde huurprijzen 2100 euro in de hoofdstad bedragen!

En in Utrecht is het niet veel beter, hoewel het percentage koopwoningen met 50% een stuk hoger ligt dan in de hoofdstad.

75.000 euro boven vraagprijs

Kopers denken dat het in de Domstad gemoedelijker aan toe gaat, maar dat hebben ze het mis. In bepaalde gebieden zoals het Oog in Al wordt wel tot 75.000 euro boven de vraagprijs geboden. Ook al worden staters gemaand om niet over te bieden, als de klanten 2 keer eerder hun droomhuis voor hun neus weggekaapt zien worden dan bieden ze de derde keer extra veel boven de vraagprijs.

Echter volgens professor Van der Zeeuw valt de oververhitting van de huizenmarkt allemaal wel mee. Het is maar waar je wilt wonen.

Culturele elite

De huizenprijzen in die Randstedelijke gebieden stijgen omdat vooral de culturele elite daar wil wonen. Ze hebben weinig op met Vinex wijken.

Maar de meeste huizenkopers hoeven niet vlak bij het theater of het museum te wonen. Ze willen een huis met een tuin plus parkeergelegenheid voor de deur. Als je gewoon een huis zoekt in een buurgemeente of in 1 van de nieuwe buitenwijken dan kan je nog steeds voor een ‘ normale’ prijs een huis kopen.

Dus ga niet voor de populaire gebieden met veel te kleine en gehorige woonruimte waar veel te veel wordt betaald. Ga voor de buitenwijken of ga buiten de grote steden zitten met goed openbaar vervoer.

In plaats van Utrecht kan je bijvoorbeeld kiezen voor Zeist of Driebergen. Daar krijg je veel meer huis voor je geld.

Hypotheek zonder advies bespaart u duizenden euro’s. En is het is makkelijker dan u denkt. Zie Execution only hypotheek.

Koopcontract Woning- Wat Zet Je Erin?

Iedere koper van een woning heeft wettelijk 3 dagen bedenktijd. Dus na het ondertekenen van het koopcontract kunt u er binnen die termijn er weer vanaf. Dat hoeft dus niet in het contract zelf te staan en u hoeft er geen enkele reden voor op te geven.

Wilt u een langere bedenktijd hebben dan moet u dit wel duidelijk in het koopcontract zetten.

execution only hypotheek

Financieringsvoorbehoud

Belangrijkste om wel in het koopcontract voor een huis te zetten: het financieringsvoorbehoud. Men mag dan wel spreken van een voorlopige koopcontract, u zit er wel degelijk na die bedenktijd van 3 dagen aan vast.

Zet dus in het contract dat de koop van de woning alleen doorgaat indien u de hypotheek met uw bank rond kan krijgen. Een termijn van 2 maanden is raadzaam. Korter kan wel, maar als de bank vertraging heeft, feestdagen of uw hypotheekadviseur is zwanger (niet van u) dan kan dat u al gauw in de problemen brengen.

Dat voorbehoud in het contract zorgt ervoor dat u de koop kan ontbinden indien u de financiering niet rond kan krijgen met uw hypotheekverstrekker.

Gebreken huis

U kunt zich als koper gedwongen voelen snel te handelen waardoor u nog geen inzicht hebt in mogelijke gebreken van het huis. Zet daar ook een voorwaarde in de koopovereenkomst. Indien het huis achterstallig onderhoud, lekkage of verrotte kozijnen blijkt te hebben dan heeft u het recht om de overeenkomst op te zeggen.

Natuurlijk niet bij het minste of geringste gebrek, maar als de kosten van herstel boven de – noem maar iets – 5000 euro uitkomen dat u in dat geval terug kan komen op uw koopbeslissing. Dat bedrag zet u dus ook in het contract.

U kunt er nog meer inzetten om bij nader inzien toch van de koop af te zien zoals de voorwaarde dat u eerst uw eigen huis moet zijn verkocht voordat u over kan gaan tot de koop van het nieuwe huis.

Zelf hypotheek afsluiten? Zie Execution only hypotheek.

Rentebemiddeling Oversluiten

Bij de ING en de SNS Bank is het al mogelijk: rentebemiddeling bij oversluiten. De verwachting is dat binnenkort ook de ander banken zullen volgen.

Wat betekent rentebemiddeling? Oversluiten van uw hypotheek naar een gunstiger hypotheekrente betekent dat u vaak een boeterente moet betalen. De kosten ervan kunnen dusdanig hoog zijn dat hypotheeknemers hiervan af moeten zien.

Oplossing is rentebemiddeling waarbij de boeterente wordt verwerkt in de rente van uw nieuwe hypotheek. Voordeel is daardoor dat u niet in 1 keer alles hoeft te betalen, maar gespreid.

Boetrente aftrekbaar

De boeterente blijft aftrekbaar van de belastingen, ook als u dit over een langere periode betaalt.

Tot nog toe waren fiscale obstakels de reden waarom banken u geen rentebemiddeling wilden aanbieden. Die worden binnen afzienbare tijd afgeschaft zodat na ING en de SNS ook andere hypotheekverstrekkers u dit kunnen aanbieden.

Rentebemiddeling wil niet zeggen dat het voor u goedkoper wordt om uw hypotheek af te sluiten, maar doordat u de boetrente niet in 1 keer hoeft te betalen maakt het beter betaalbaar.

Hypotheek afsluiten zonder advies? Zie Execution only hypotheek

Huis Kopen Tips

Houd rekening niet alleen met de getaxeerde waarde van het koophuis nu, maar ook als je het later weer wil verkopen. Dus wat zal het waard zijn over 5 jaar. Waarom? Mensen blijven niet voor altijd op 1 plek wonen. Wellicht verhuis jij over een paar jaar. Moeilijk zoiets in te schatten wat de toekomst zal brengen, maar er is een duidelijke trend.

Economisch leefbaar

Koop een huis in een economisch leefbare omgeving. Anders gezegd: een stad als Amsterdam of Utrecht zullen populairder zijn bij huizenkopers dan een huis in Groningen of Limburg. Dat zie je nu al aan de huizenprijzen in de verschillende regio’s – de relatie tussen werkgelegenheid en huizenprijzen – en dat zal over een paar jaar zeker niet anders zijn.

Werkgelegenheid

Meer werkgelegenheid en meer jonge mensen zijn gunstig voor de huizenmarkt in de regio, niet alleen nu maar ook in de toekomst. En daar moet je vooral rekening mee houden voor het vaststelen van de koopprijs van het huis.

Hoger opgeleid

Ook als er hoger opgeleide mensen in je buurt wonen is dat goed voor de koopprijs van je huis. Die hebben nu eenmaal meer kansen op de arbeidsmarkt en zullen ervoor zorgen dat hun straat er goed bij staat. Gunstig voor de huizenprijzen in die buurt en de voorzieningen als sportschool en winkels.

Natuurlijk is er niks mis met wonen buiten de Randstad, maar dan moet je wel met de koopprijs rekening houden. Sommige gebieden stromen leeg en daarom niet raadzaam in die gebieden een huis te kopen voor de volle prijs.

Kleur keuken

Laat je niet leiden door de keuken die niet je gewenste kleur heeft of een gedeukte garagedeur. Die zijn snel te verhelpen.

Verliefd

Kijk naar wat je echt belangrijk vindt. Zowel naar de woonruimte als naar de leefomgeving in je buurt. En emotionele overwegingen mogen best een rol spelen bij je keuze. Zolang je de economische realiteit niet uit het oog verliest mag je gerust verliefd worden op je huis. Dat is een goed teken.

Hypotheek zelf regelen? Vooral bij nieuwe hypotheken is dat helemaal niet moeilijk, maar scheelt zo duizenden euro’s. Uitleg zie: execution only hypotheek

Meer Huizen Verkocht Ondanks Lagere Hypotheek

Er zijn meer huizen verkocht in vergelijking met afgelopen jaar: 27%. En dat is tegen alle verwachtingen in.

De hypotheekregels zijn immers verscherpt en u mag minder geld lenen indien u in aanmerking wil komen voor de NHG.

De huizenprijzen mogen dan wel in vergelijking met het kwartaal daarvoor met 0,3% gedaald zijn, het is nog altijd 4% meer dan een jaar terug.

Die positieve signalen zijn alleen maar te verklaren doordat de consument zich steeds beter voelt en zekerder over het herstel van de economie. Ook de hypotheekrente is nog steeds historisch laag.

En ja, de mensen moeten natuurlijk wel ergens wonen. Je kan het een tijdje uitstellen, en dat is zeker gedaan tijdens de crises, maar op een gegeven moment moet de huizenmarkt ook doorstromen. En nu staan alle signalen voor huizenkopers op groen.

In 2015 mag u overigens maximaal 103% lenen van de koopprijs van het huis. In 2016 wordt dat verlaagd naar 102%.

Hypotheek nemen zonder adviseur bespaart u duizenden euro’s. Die adviseur betaald u immers zelf. Zie Execution only hypotheek voor uitleg.

Kosten hypotheek

De belangrijkste kosten die komen kijken bij het afsluiten van een hypotheek.

Hypotheekadviseur: kosten zijn voor het advies en de afsluitkosten, ook wel bemiddelingskosten genoemd. Die betaalt u zowel als u rechtstreeks naar een bank gaat, dan wel via een onafhankelijke hypotheekadviseur. Op de advieskosten kunt u besparen door voor execution only hypotheek te gaan.

Notariskosten: voor de hypotheekakte en de eigendomsakte (die laatste alleen als u een bestaande woning aanschaft). De plastic reclamepen mag u na ondertekening vaak houden en zit bij de kosten inbegrepen.

NHG – Indien u gebruik maakt van de Nationale Hypotheek Garantie dan betaalt u 1% over het totale hypotheekbedrag. Dat bedrag verdient u makkelijk weer terug doordat de bank u een lagere rente aanbiedt. Reden: de hypotheekverstrekker weet nu zeker dat hij zijn geld terug krijgt indien de klant de lening niet meer kan terugbetalen.

Overdrachtsbelasting is 2% bij bestaand huis.

Verhuiskosten en het meubileren, stofferen e.d van de nieuwe onderkomen. Daarvoor moet u 10% erbovenop rekenen.

Daarnaast heb je de makelaars- en eventueel de taxatiekosten.