Aflossingsvrije Hypotheek

Gedurende de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek wordt niets van de lening afgelost. U betaalt alleen de hypotheekrente. Uw hypotheekschuld blijft dus volledig intact.

Nadeel: tegenwoordig is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar indien u voor deze hypotheekvorm kiest. Voor 2013 had u er belang bij om niets af te lossen zodat u maximaal gebruik kon maken van de hypotheekrenteaftrek. Sinds 2013 heeft het kabinet hier een eind aan gemaakt. Bovendien moeten nieuwe hypotheken binnen 30 jaar worden afgelost.

Aflossingsvrije hypotheek oversluiten

Ja, dat mag indien u in uw eigen huis blijft wonen. Wanneer u gaat verhuizen dan zal de bank opnieuw een afweging moeten maken. Meer dan 50% aflossingsvrij van de verkoopwaarde van het huis wordt dan doorgaans niet meer geaccepteerd.

Dus stel dat u uw huis verkoopt met 300.000 euro hypotheekschuld, dan zal u alleen voor de helft van dat bedrag aflossingsvrij zijn . De rest wordt dan een annuïteitenhypotheek die u in 30 jaar moet aflossen.

Volledige aflossingsvrije hypotheek oversluiten

Alleen in die gevallen mag u nog wel deze hypotheekvorm volledig behouden indien uw vermogen toereikend is om de lening af te betalen dan wel een goed inkomen hebt. Hoe de bank dat precies gaat bepalen en wat voor de verstrekker een “goed inkomen” is, dat zal moeten blijken in een gesprek met de bank zelf.

Oversluiten naar andere bank betekent ook extra kosten in de vorm van notaris-, taxatie-, en, indien u niet voor execution only hypotheek gaat, ook de advieskosten.

Annuïteitenhypotheek